Alt Yapı Yazılım ve Envanterlerin Yönetimi

     
Alt Yapı Yazılım ve Envanterlerin Yönetimi

Envanter Yönetimi

İşletmelerin hacimleri büyüdükçe ve lokasyon adetleri çoğaldıkça demirbaşlarını yönetmeleri güçleşmektedir. Yapılan analizlerde muhasebe verilerindeki demirbaş adetleri ile gerçek demirbaş adetlerinin uyuşmadığı görülmektedir.

Büyük yatırımlar ile alınan birçok demirbaş depolarda durmakta, kullanım ömrünü yitirmiş, nerede, hangi fiziksel durumda ve hangi sahiplik durumunda olduğu bilinmeyen demirbaşlara kira, sigorta ve vergi ödenerek fazla harcamalar yapılabilmektedir. Bahsi geçen durumlar envanter yönetiminin olmaması ya da işletmelerde uygulanmaması, doğru envanter yönetim sisteminin kullanılmaması neticesinde saptanamamaktadır.

Netice itibariyle görülmeyen demirbaşlara vergi ve sigortalar ödenmekte, yeni satın alımlara yatırım yapılmakta ve eksik veriler ile çalışanların zamanlarını daha çok harcamaları (iş gücü ve çalışan birim zaman ücreti) sonucu para kaybetmektedirler.

 

 

Kurumsal Sistem Çözümleri

Kurumsal Network Çözümleri

Güvenlik Çözümleri

Güvenlik Çözümleri

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistem Odası Dizayn ve Düzenleme

 

 

 

Kablosuz Veri Haberleşmesi Çözümleri

LAN WAN Network Çözümleri

Network Yönetim Ve İzleme Çözümleri

WAN Optimizasyonu Ve DR Çözümleri

Akıllı Yapısal Kablolama Çözümleri

Sistem Odası Dizayn ve Düzenleme

 

 

 

Loglama ve SIEM çözümleri

KVKK (Kişisel Verilerin Korunumu Kanunu) Danışmanlığı

Veritabanı Güvenliği

Felaket Kurtarma (Disaster Recovery - DR )

5651 Loglama Kanunu

Iso27001

Penetrasyon Test

DLP Çözümleri

SIEM ve Korelasyon Çözümleri