Biz Kimiz ?

Karya Teknoloji, ağırlıklı olarak güvenlik çözümleri, kurumsal hizmet çözümleri, network çözümleri ve destek hizmetleri vermek üzere kurulmuştur. Kaliteli ürün ve kolay anlaşılır hizmet anlayışı ile geniş ürün yelpazesiyle sorunları enine değerlendirerek uzman ekibiyle en doğru çözüm yolunu sizlere sunar.

İş mükemmelliğini esas alan Karya Teknoloji 2017 yılında İSO 9001 kalite yönetim sistemi ve İSO 27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi belgelerini alarak sektörde saygınlığını arttırmıştır. Karya Teknoloji finans, otomotiv, kamu ve daha birçok sektörde yer alan müşterilerine bilişim çözümlerine dair anahtar teslim projeler sunmaktadır.

Şirketimiz, müşterilerinin ihtiyaçlarını, talep ve beklentileri doğrultusunda, güvenilir ve bütünleşik bir biçimde karşılarken; geliştirdiği güçlü stratejik ortaklılar sayesinde koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlamaktadır.

Karya Teknoloji müşterileri için değer yaratan, pazar odaklı ürün yönetimi yaklaşımı, geleceğe ışık tutan stratejik bakış açısı ile her gün kendini yenilemektedir.

 
Vizyon
Sürekli değişen piyasa koşullarında, teknoloji alanındaki gelişmeleri, hedef kitlemizin ilk aklına gelen IT Çözüm Ortağı olurken, kendi kulvarında zirveye tırmanmak. 
 
Misyon
Geçmişte yaptığımız projeler ışığında, sektörümüzdeki gelişmeleri takip edip, güncel ve en yeni teknolojileri kullanarak, müşterilerimiz hedeflerine ilerlerken ihtiyacı olan teknolojik yol haritasını belirlemek ve eğitimli kadromuzu, sürekli güçlendirerek hizmet devamlılığını sağlamak.
 

Kalite Politikamız

Karya Teknoloji ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. olarak faaliyet alanımızda yer alan konularda; yasal şartların karşılanması, müşteri, tedarikçi ve 3. taraf muhataplarımızın ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde hizmet sunumunun gerçekleşmesi, kaliteli, hızlı ve güvenli bir biçimde sunulan hizmetlere erişimin sağlanması, müşteri memnuniyeti büyük önem taşımaktadır. Bu bağlamda KARYA TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. ISO 9001:2015 standardına uygun olarak bir Kalite Yönetim Sistemi  (KYS)’nin kurulmasını kararlaştırmıştır.

Kalite Yönetim Sistemi, kurumsal bir sorumluluktur ve kurumsal hedeflerimizle aynı doğrultuda yer almaktadır; Sağladığımız ürün ve hizmetlerde; müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutma​​k, etkinliği ve verimliliği arttırmak, kaynakları verimli yönetmek, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmek ve sürekli iyileştirmek öncelikli hedeflerimizdir. Kalite yönetim sisteminin süreçlerinin sağlıklı şekilde işletilmesi için gerekli roller tanımlanmış, sorumluluklar belirlenmiş ve sorumlular atanmıştır. KARYA TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.’de Kalite Yönetim Sisteminin kurulması süreci ile birlikte kapsam dahilinde yer alan tüm alanlarda muhtemel risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, standarda uygun kontrollerle eşleştirilerek kabul edilebilir seviyeye indirilmesi amaçlanmakta ve risk değerlendirme prosedürünün uygulanmasıyla, KYS’nin kurum içinde canlı tutulması takip edilmektedir.

Bu bağlamda KARYA TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. standartın gerekliliklerini yerine getirmek, yasal şartları karşılamak, uygulanabilir tüm kontrollerin etkinleştirilmesini, ayrıca kurulan Kalite Yönetim Sistemi’nin yeni uygulama alanları ve gelişen teknoloji ile her yıl düzenli aralıklarla sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.

Karya İsminin kökeni

Şirketimizin kurucularının memleketi hem Muğla'nın hemde tarihte Karya olarak bilinen bölgede yer almaktadır. Karya Bilişim Teknolojileri ismini bu bölgenin tarihi isminden esinlenerek almıştır.
Karya (Grekçe: Καρία), Anadolu'nun güneybatısında günümüzde Muğla kuzey kısımları ve içerideki bölgeye denk gelen coğrafyanın eski çağlardaki ismi. Bölgenin oluşumu Antik Yunan kavimlerinin Anadolu'nun Ege kıyılarında koloniler kurmaya başlamalarından öncesine dayanmaktadır ve bir uygarlık düzeyi yaratmış olan Karyalıların Anadolu'nun yerli halkı olduğu konusunda tarihçiler arasındaki mutabakat genişlemektedir.
 
Herodot'a göre, Karyalılar adlarını verdikleri Karya bölgesine efsanevi kurucu kralları Kar önderliğinde yerleşmiştir. Dilbilim araştırmaları Karya dilinin komşu Lidya ve Likya ve daha kuzeydeki Misya dilleri gibi Hititlerin ardılı Luviceden türemiş yerli bir Anadolu dili olduğunun kanıtlarını ortaya koymuştur. Bizzat Karyalıların Anadolu'nun yerlileri olduğu inancını taşıdıkları yine Herodot tarafından belirtilmektedir.

Karya Bölgesinin Coğrafi Konumu Hakkında

Bölgenin doğal sınırını kuzeyde Aydın Dağları ile Büyük Menderes Irmağı oluşturuyordu. Özellikle bereketli Büyük Menderes Ovası'nın farklı topluluklar tarafından iskân edilmiş oluşu sınır konusunda kimi karışıklıkların doğmasına neden olmuştur. Antik coğrafyacı Strabon bölgeyi "Magnesia'dan sonra yol Tralleis'e ulaşır. Messogis dağı solda ve yolun sağında Lidyalılar, Karyalılar, İyonyalılar, Miletoslular, Misyalılar ve Magnesia'nın Aioller'i tarafından işgal edilen Maindros ırmağının ovası bulunur. Aynı tür topografya Nysa ve Antioheia'ya kadar devam eder." şeklinde betimlemiştir.
 
Bu karışık etnik yapısına karşın, Lidya ile olan kuzeydeki sınırı, en azından MÖ 4. yüzyıla kadar Messogis dağlarının belirlemiş olduğu söylenebilir. Ancak Diodoros ve Strabon sınırın Maiandros ırmağı tarafından çizildiği görüşündedirler. MÖ 188 yılında imzalanan Apamea Antlaşması'ndan sonra sınır olarak Messogis yerine Maiandros kullanılmaya başlanmıştır.
 

Karia Yolu' nu Destekliyoruz!

Karia Yolu, ismini antik Karya bölgesinden alan, 46 etaba ve yaklaşık 800 kilometrelik patika yoluna sahip Türkiye'nin en uzun yürüyüş yoludur.[1] Aydın’ın Çine ilçesinden başlayarak Muğla’nın yarımadalarının tamamından geçen rota, çeşitli köy ve kasabalara, koylara, tepe ve dağ yollarına ve antik kentlere de uğramasından ötürü Türkiye'den ve yurtdışından gelen pek çok yürüyüşçüyü çekmektedir.[1]

850 kilometre uzunluğundaki yürüyüş yolu, Bozburun YarımadasıDatça YarımadasıGökova Körfezi ve İç Karia olmak üzere 4 ana bölüm ile Muğla ve çevresindeki bölgeleri kapsayan 1 ek bölümden oluşmaktadır.[2]

Karya Bilişim Teknolojileri olarak Karia Yolu Projesini destekliyoruz. 

Kaynakça:

  • Akurgal, Ekrem (1961). Die Kunst Anatoliens von Homer bis Alexander (Almanca). Berlin: Verlag de Gruyter.
  • Akurgal, Ekrem (2002). Ancient Civilizations and Ruins of Turkey (İngilizce) (2 bas.). Kegan Paul. ISBN 9780710307767.
  • Akurgal, Ekrem (2005). Anadolu Kültür Tarihi (17 bas.). Ankara: TÜBİTAK. ISBN 975403107X.
  • Gültekin Demir, Gül (Mayıs 2003). "Bereketin, zenginliğin ve paranın krallığı: Lydia uygarlığı". Toplumsal Tarih113. Ankara: Tarih Vakfı Yayınları. ss. 86-89. ISSN 1300-7025.
 

 

İş Ortaklarımız

Bilgi Güvenliği Politikamız

Karya Teknoloji ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. olarak faaliyet alanımızda yer alan konularda; yasal şartların karşılanması, müşteri, tedarikçi ve 3. taraf muhataplarımızın ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek şekilde hizmet sunumunun gerçekleşmesi, kaliteli, hızlı ve güvenli bir biçimde sunulan hizmetlere erişimin sağlanması, KARYA TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. çalışanlarının bilgi varlıklarına zamanında, eksiksiz, doğru ve kesintisiz biçimde ulaşması büyük önem taşımaktadır. KARYA TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. kendisine, müşterilerine ve 3. Taraf muhataplarına ait bilgileri korumak amacıyla ISO/IEC 27001:2013 standardına uygun olarak bir Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)’nin kurulmasını kararlaştırmıştır. Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kurulmasının amacı: Bilginin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirlik kapsamında değerlendirilerek içeriden ve/veya dışarıdan gelebilecek, kasıtlı veya kazayla oluşabilecek tüm tehditlerden korunması ve yürütülen faaliyetlerin etkin, doğru, hızlı ve güvenli olarak gerçekleştirilmesini temin etmektir.
Bilgi güvenliği, kurumsal bir sorumluluktur ve kurumsal hedeflerimizle aynı doğrultuda yer almaktadır. Bilgi güvenliği süreçlerinin sağlıklı şekilde işletilmesi için gerekli roller tanımlanmış, sorumluluklar belirlenmiş ve sorumlular atanmıştır. Bu sorumluluklar başta bilgi teknolojileri altyapısını kullanmakta olan tüm çalışanları, üçüncü taraf olarak bilgi sistemlerine erişen kullanıcıları ve bilgi sistemlerine teknik destek sağlamakta olan tedarikçilerini kapsamaktadır. KARYA TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş.’de BGYS’nin kurulması süreci ile birlikte kapsam dahilinde yer alan tüm alanlarda muhtemel risklerin belirlenmesi, değerlendirilmesi, standarda uygun kontrollerle eşleştirilerek kabul edilebilir seviyeye indirilmesi amaçlanmakta ve risk değerlendirme prosedürünün uygulanmasıyla, BGYS’nin kurum içinde canlı tutulması takip edilmektedir. 
Bu bağlamda KARYA TEKNOLOJİ VE DANIŞMANLIK HİZMETLERİ A.Ş. standardın gerekliliklerini yerine getirmek, yasal şartları karşılamak, uygulanabilir tüm kontrollerin etkinleştirilmesini, ayrıca kurulan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi’nin yeni uygulama alanları ve gelişen teknoloji ile her yıl düzenli aralıklarla sürekli iyileştirilmesini taahhüt eder.