Kişisel Verileri Koruma Kanunu Süreç Danışmanlığı

     
Kişisel Verileri Koruma Kanunu Süreç Danışmanlığı
KVKK Süreç Danışmanlığı
KVKK uyum danışmanlığı çerçevesinde  iç ve iş süreçlerinin tasarlanması ve düzenlenmesi aşamalarından oluşur. İtiyaç duyulacak  olan teknik anlamdaki tüm süreçler de bu aşamada tespit edilmektedir.
 
İhtşyaç duyulan tüm data envanterleri bu süreçte kararlaştırılıp, ihtiyaç envanterinden yola çıkaraj veriler başlıklara ayrılaraksürece hazırlanılmış olur.
 
Kuruluş, Firma yada  kurumun işlediği veri ve kişi listesiyle alakalı yönetim şeklinin rapor olarak hazırlanması, kuruluşta varsa KVKK ile lgili belge ve hukuki anlaşmalar ve formgibi dokümanların incelenerek KVKK'ya  uyumlu hale getirilmesi,kullanıcılara sorulan  açık rıza ve izinleri içeren metinlerinin ve aydınlatma yazımlarının oluşturulması gibi süreçler hazırlanıp, süreç şeması oluşturulmalıdır.
 
Tüm bu  dokümantasyon hazırlandıktan sonra teknik aşamaya geçilecek vaziyete getirilmelidir.