Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Yönelik Çözümler

     
Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Yönelik Çözümler
Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Yönelik Çözümler
Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Yönelik Çözümler
Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Yönelik Çözümler
Kişisel Verilerin Korunması Kanununa Yönelik Çözümler

Metodolojik Yaklaşımlar

Kanun ve yasal düzenlemelerin gerekliliklerini uzun vadede ve kurumun gelişmesi, standartların oluşturulması ve zaman çizelgesine uyum amacıyla kaldıraç etkisi ile kullanılan yaklaşımlardır. Bu yaklaşımların Kişisel Verilerin Korunması Kanunu için en uygun görüldüğü metot Kurumsal Mimaridir.

Kurumsal Mimari; Milenyum ile hayatımıza giren kurumsal mimari kavramı; kurumun stratejiden iş birimlerine, süreçlerden aktivitilere, aktivitelerde kullanılan uygulama ve verilerden bunların üzerinde koştuğu bilgi teknolojileri altyapı bileşenlerine kadar tüm ilişkileri tanımlamamızı, her türlü değişim istek ve talebinin etki analizi ile değerlendirilmesini sağlayan bir iş yapış metodolojisidir.

Kurumsal Mimari; ortak dil kullanımı, standartlar ve referanslar, iş yapış yöntemi temelleri üzerine kurulu ve her kurumun kendi dinamiklerine ve ihtiyaçlarına göre düzenlenmesi gereken karar destek sistemini besleyen ve iş yapış şeklini kurallara bağlayan bir disiplindir.

Dünyada kurumsal mimari çerçeveleri (Ing. Enterprise Architecture Frameworks) temel olarak aşağıdaki gibi 3 ana çerçeve etrafında toplanmıştır :

 
 

TOGAF / The Open Group

 

Zachman Framework / Zachman International

 

The Federal Enterprise Architecture Framework (FEAF) / Federal Government of the U.S.

Kurumsal mimariyi meydana getiren öğeler dört ana grupta toplanmaktadır:

1. İşletme mimarisi öğeleri; iş süreçlerini tasarlayan kullanım olguları ve görev diyagramlarını içerir. İş akışları sırasında gerçekleşen veri girişlerini, kayıtları, veri özetlerini ve yönetim kararlarını teşkil eden nesneler de işletme mimarisinin birer parçasıdır.

 

2. Enformasyon ve veri mimarisi; kurumsal varlıkları, bu varlıklar arasındaki ilişkileri, varlıklar arasındaki veri akışlarını ve iş mantığını tasarlar. Enformasyon ve veri mimarisini teşkil eden öğeler bir araya gelerek sistem mimarisini meydana getirir.

 

3. Sistem mimarisi öğelerini tasarlamak için varlık paketleri, ara yüzler, bileşenler ve mimari yapılardan yararlanılır.

 

4. Teknoloji altyapısı öğeleri ise sistemleri meydana getiren uygulama yazılımlarını, sistem yazılımlarını, çevre birimlerini, bilgisayar donanımını ve bilgisayar ağlarını ve bu öğeler arasındaki ilişkileri açıklar.