Kurumlar KVKK (Kişisel Verilen Korunması Kanunu) için neler yapmalıdır?

     
Kurumlar KVKK (Kişisel Verilen Korunması Kanunu) için neler yapmalıdır?

Yani kurumların bu emanet aldıkları verilerin gerektiği zaman hesap verebilecekleri hale gelmelidirler. Bunun cevabı:

Kişisel verilerin güvene almak,

Kişisel verilerle ilgili veri politikası belirlemek,

Kişisel verilerle ilgili olabilecek riskleri öngörmek ve hazırlanmak,

Kişisel verilerin korunması kanunun kapsamını ve hedeflerini belirlemek,

Kişisel verilerin korunması ile ilgili sorumluluk ve hesap verebilirlik ilkelerini belirlemek,

Kişisel veri envanteri oluşturulmalı,

Kişisel verilerle ilgili oluşabilecek riskli durumlara hazırlık yapmalı,

Kişisel veri toplama, işleme ve paylaşma ile ilgili yeni yöntemler belirlemeli,

Kişisel veri koruma temsilcileri belirlemeli,

Kişisel verilerin kanuna uygun şekilde işlenmesini sağlayacak yapıyı hazırlamak için kaynak sağlamalı,

Kişisel verilerle ilgili şikâyetleri geldiği zamanlarda ne yapılacağını belilemeliyiz.